วันพฤหัส , 30 กรกฎาคม 2015
Breaking News
You are here: Home » การยื่นขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุFM » รายชื่อสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน

รายชื่อสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน

รายชื่อสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการบริการทางธุรกิจ 612 สถานี(01-02-2556) 661 สถานี (15-03-2556) 735 สถานี (19-04-2556) 1,292 สถานี (10-07-2556)

รายชื่อสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน 111 สถานี (01-02-2556) 129 สถานี (15-03-2556) 158 สถานี (19-04-2556) 259 สถานี (10-07-2556)

รายชื่อสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการบริการสาธารณะ 125 สถานี(01-02-2556) 274 สถานี (15-03-2556) 306 สถานี (19-04-2556) 496 สถานี (10-07-2556)

รวม 1,199 สถานี ดูรายละเอียดได้ที่

http://broadcast.nbtc.go.th/radio/

 

 

About worakit

Leave a Reply